AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här
AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här

Så väcker du barnens läslust till liv

Barnens läsförmåga är avgörande för hur väl de lyckas i skolan och i kommande arbetsliv, men ibland behöver läsglädjen lite hjälp på traven. Serier kan hjälpa barn med lusten att läsa – och dessutom utvecklar de förmågan att kunna ta till sig mer avancerad text vilket de har nytta av genom hela livet. Detta tar Kalle Anka & C:o på fullaste allvar.

Forskning från Lärarstiftelsen visar att barn och ungas läsning och läsförståelse minskar, och i Sverige är lusten att läsa lägre hos unga än i andra närliggande länder. Samtidigt visar studier att serier kan fungera som ett stöd för den som har svårt att väcka läsglädjen till liv. Det otvungna, lekfulla tilltalet gör serietidningen frikopplad från måsten, till skillnad från en läsuppgift i skolan.

– Genom att erbjuda barn serietidningar kan man väcka deras läslust och samtidigt utveckla barnens läskunskap och förståelse. Samspelet mellan bild och text underlättar lästräningen, säger Anna Bergström, redaktionell projektledare för Kalle Anka & C:o.

Forskarna bakom en amerikansk studie menar att svåra ord blir lättare att komma åt genom det stöd som bilderna ger – och dessutom blir situationsbundet språk lättare att förstå när det finns bilder som kan förtydliga.

Serier ger ökad fantasi och förståelse för världen

Serieläsning utvecklar dock inte bara läsandet och förståelsen för mer avancerat språk – det ökar dessutom fantasin och förståelsen för världen och samhället. Kalle Anka-redaktionen genomförde nyligen fokusgrupper bland sina läsare för att undersöka attityden till tidningen och varför föräldrar väljer att låta sina barn prenumerera. Att tidningen är en viktig del i barnens introduktion till läsning och förståelse för samhället blev tydligt i undersökningen.

– Vi läser allting tillsammans, och det blir ofta ganska intressanta diskussioner här hemma. Varför blev den arg, eller varför sa den si eller så, och hur skiljer sig till exempel Ankeborg från den riktiga världen vi lever i? Det blir nästan filosofiskt emellanåt, säger en Kalle Anka-läsare.

– Kalle gör parodier på moderna fenomen, koppling till moderna världen, TikTok och kändisar, säger en annan.

Men den som oroar sig för att barnen ska sluta läsa böcker efter att ha upptäckt serier kan vara lugn. Studier visar att serieläsandet inte sker på bekostnad av bokläsning utan snarare tvärtom. Genom att läsa serier får barn självförtroende att gå vidare till mer avancerade texter.

En introduktion till framtida läsupplevelser

Kalle Ankas redaktion har som ambition att den som läser Kalle Anka & C:o ska lära sig ett nytt ord varje vecka, något som är ovärderligt för ett barn som utvecklar sin vokabulär.

Vi underskattar inte barnens förmåga att förstå eller ta till sig nya ord i Kalle Anka & C:o. Dessutom finns det många lustiga ord och formuleringar som motiverar barnens läsning, säger Anna Bergström.

Och ambitionen bär frukt, enligt föräldern till en Kalle-älskare:
– Det är mycket nya ord och sätt att uttrycka sig på, det är utvecklande för språket.

Anna Bergström lyfter vikten av att inte underskatta just Kalle Anka & C:o som introduktion till framtida läsupplevelser.
– Kalle Anka & C:o ökar barnens fantasi och läslust. Roliga och spännande serier tillsammans med ett rikt och fantasifullt språk ger barnen kunskaper för livet, avslutar Anna Bergström.

Just nu får du 6 nummer av Kalle Anka & C:o + boken 11 ½ platser som du måste se för 169 kr.