AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här
AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här

Regler för forum.kalleanka.se

Uppdaterad 2015-02-24

Dina rättigheter och skyldigheter

Innan du har skoj på KalleAnka.se är det viktigt att du har läst genom detta. Om det är något du undrar kan du fråga en vuxen, eller så kan du skicka oss ett mejl eller ringa oss. Se nederst på sidan om du vill kontakta oss direkt.

MEDLEMSREGLER

Vi lovar att:

 • Göra vårt bästa för att KalleAnka.se ska vara en trygg och bra plats att vara på.
 • Lyssna på dig när du har frågor, och försöka att hjälpa dig.
 • Göra vårt bästa för att reda ut de problem som kan uppstå.
 • Ta bort opassande innehåll och stänga ute personer som bryter mot våra regler.
 • Lyssna på dig och hjälpa dig om du är med om något obehagligt.

Du måste lova att:

 • Uppföra dig ordentligt.
 • Inte vara otrevlig mot andra, skriva fula saker eller lägga ut opassande innehåll.
 • Säga till oss eller en vuxen om det är något du undrar.
 • Rätta dig efter det vi i redaktionen och våra moderatorer säger.
 • Inte låtsas vara en som jobbar i redaktionen genom att ha ett liknande namn eller använda samma profilbild.

Reglerna:

 1. Fult språk och svordomar är inte tillåtna.
 2. Rasistiskt tal, bilder osv är strängt förbjudna.
 3. Pornografi av alla sorter är strängt förbjudet.
 4. Text och bilder som visar eller beskriver våld är inte tillåtna.
 5. Bilder/videor/texter som tydligt anspelar på sex eller som innehåller mycket nakenhet får inte läggas ut på vår sajt.
 6. Man får inte posta diskriminerande eller förnedrande inlägg, samt inlägg som är nedlåtande eller kränkande mot andra människor. Man får heller inte posta inlägg som innebär hets mot folkgrupp, som innehåller nedlåtande kommentarer eller åsikter om personer eller grupper av personer på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, religion kön eller sexuell läggning.
 7. Det är strängt förbjudet att ta över andra medlemmars användarkonton eller låtsas vara en annan medlem. Identitetsstöld är något vi ser mycket allvarligt på.
 8. Förfalskning av bilder/printscreens och personliga meddelanden är också olagligt.
 9. Det är inte heller tillåtet att låtsas vara Redaktionen eller en medlem av redaktionen, genom att kalla sig för ett liknande namn eller använda samma profilbild.
 10. Det är inte tillåtet att posta länkar till sajter med oanständigt eller olagligt innehåll.
 11. Man får inte spamma, skriva rappakalja eller meningslösa ord i forumet, på andras väggar, i kommentarsfält osv.
 12. Vi tillåter inte att man postar programkod.
 13. Alla måste vara försiktiga när det gäller personlig information. Lägg inte ut ditt riktiga namn, andras namn, adresser, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Vi avråder från att ge ut e-postadresser, länkar till Facebook-profiler och liknande. Tänk på att allt du skriver i forumet, på din vägg eller i kommentarsfält kan läsas av absolut alla som vill, och inte bara medlemmarna på KalleAnka.se.
 14. Man får inte lägga ut text eller bild av PM (Personliga Meddelanden, dvs meddelanden i din inbox här på KalleAnka.se). Det finns en anledning till att det heter personligt meddelande. Om någon är elak mot dig eller skickar dig opassande meddelanden via PM, ska du kontakta Redaktionen.
 15. Man får inte posta material som någon annan har upphovsrätt till (t.ex. bilder eller text).
 16. Man får inte ta material från KalleAnka.se och publicera någon annanstans, t.ex. ta våra spel och lägga på en annan sajt. Att länka till spel eller annat på KalleAnka.se går bra.
 17. Om du postar bilder eller video måste du ha tillåtelse från alla som är på bilderna, till att de kan skickas in och visas upp. Om någon på bilden är under 18 år måste de ha tillåtelse från sin målsman till att bilderna kan skickas in och visas upp. Detta gäller alla som är med på bilderna.

Omedelbar avstängning av profil:

Redaktionen kan stänga av eller radera en profil helt utan förvarning i följande fall:

 1. Väldigt fult språk.
 2. Mobbning av andra medlemmar (att skriva fula eller elaka saker med avsikten att såra den andra).
 3. Postning av pornografiskt material.
 4. Identitetsstöld och förfalskning av innehåll.
 5. Rasistiska uttalanden eller bilder.
 6. Annat som Redaktionen ser som mycket allvarligt.

Mer information:

KalleAnka.se är en sajt som ägs och drivs av Egmont Publishing AB. För oss är KalleAnka.se ett erbjudande inte bara till våra medlemmar utan till alla som är intresserade av Ankeborg. Det är en sajt med kommersiell bas, men samlingsdelen i form av forumet är också tänkt som en samlingsplats för barn och ungdomar. För det mesta fungerar sådana samlingsplatser bra, men i enstaka fall kan det uppstå problem. Vi har försökt att lägga till rätta för att detta inte ska hända. Redaktionen för KalleAnka.se är tillgänglig regelbundet men inte dygnet runt. Vi har också flera moderatorer som hjälper till att se till att reglerna följs i forumet, men även de kan inte vara inloggade hela tiden. Det innebär att det kan uppstå problem som vi inte kan lösa omedelbart. Men så snart vi får reda på att det finns ett problem lovar vi att lösa det så snart vi kan. Det är viktigt att alla besökare bidrar till att göra KalleAnka.se till en bra upplevelse för alla. Nedan hittar du information om hur KalleAnka.se ser på personskydd, kommersialitet, utbyte av material, forum och ägande av innehåll. Om du inte hittar svar på det du undrar, ta gärna kontakt med oss (se nedan).

Personuppgifter

För att kunna driva www.KalleAnka.se måste vi samla in en del data om dem som besöker sajten, s.k. personuppgifter. Detta gör vi för att:
• Kunna veta vem som deltar i tävlingar
• Kunna ge varje medlem en unik identitet och skydda den mot att andra får tillgång till den.
• Spärra tillgång till sajten för dem som bryter mot regler och/eller lagar.

Vi behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att:
• Vi inte samlar in några upplysningar förrän rätt person har gett tillåtelse till det (samtycke).
• Vi inte ger ifrån oss eller säljer dessa upplysningar till andra företag.
• Vi inte använder upplysningarna till att göra personlig marknadsföring eller reklam, såvida inte du eller din målsman har gett uttrycklig tillåtelse till det (opt-in).
• Vi kommer att använda uppgifterna för att göra icke-personlig statistik.
• Du kan kräva insyn i de lagrade personuppgifterna enligt personuppgiftslagen. Vi är förpliktigade att svara dig.

Med undantag av inloggningsinformation och annat tekniskt nödvändigt material raderar vi rutinmässigt alla personuppgifter efter en månad. Om du ber om det raderar vi alla uppgifter inom en vecka.

Kommersialitet

Egmont Publishing AB är ett företag med en rad produkter, både tryckta och digitala. KalleAnka.se kommer med jämna mellanrum att innehålla annonser för dessa produkter och produkter från andra producenter. Vi vill därför att målsmän pratar med sina barn om reklam och pengar, så att de förstår detta.

Forum

Kommunikationen mellan medlemmarna på KalleAnka.se äger rum i forumet. Redaktionen är närvarande i forumet, men inte konstant. Det är därför viktigt att alla tänker på att uppföra sig ordentligt och inte vara otrevliga mot andra. Det är också viktigt att barn och målsmän är vana vid att prata med varandra om användandet av KalleAnka.se.

Information

Medlemmar av KalleAnka.se kommer att få information om spännande aktiviteter, nyheter eller annan information via sin inbox på KalleAnka.se, och i vissa fall via e-post.

Vem äger innehållet?

Det innehåll som medlemmarna skapar (t.ex. sådant de skriver i forumet eller teckningar), har de själva upphovs- och äganderätt till. Egmont Publishing AB kommer inte att använda det till något utan att fråga först. Detta gäller även material som skickas in som bidrag i tävlingar. Undantaget är inskickade roliga historier, som kan komma att tryckas i tidningen Kalle Anka & C:o. Detta upplyser vi om vid inskickandet.

Av Redaktionen