AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här
AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här

Skolschemat för treorna på Augustenborgsskolan i Malmö har sett lite annorlunda ut under våren. Eleverna har nämligen deltagit i ett specialprojekt, Serier i skolan, där Kalle Anka-tidningen varit en central del av svenskundervisningen.

 

Serier i skolan är ett projekt som initierats av serietidningsförlaget Egmont och syftar till att främja och underlätta användningen av serier som läromedel. Som en del i utvecklingen av projektet har klasserna 3A, 3B och 3C på Augustenborgsskolan i Malmö fått testa på att använda Kalle Anka-tidningen i framförallt svenskämnet under vårterminen 2013.

 


En ny lärarhandledning

Klasslärarna som har tagit sig an projektet heter Joakim Björkman, Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Marie Herlin. Till sin hjälp har de haft en ny lärarhandledning, Kalle Anka i skolan – en lärarhandledning, författad av Melinda Galaczy på uppdrag av Egmont.

– Syftet har varit att erbjuda ett stort och varierat urval av uppgifter för lärare och elever, och som är anpassningsbara utifrån elevernas behov och intressen. Handledningen tar utgångspunkt i kursplanen i svenska och täcker in ett stort antal av svenskämnets mål, berättar Melinda Galaczy, högstadielärare i Vellinge och med erfarenhet av att jobba med serier i undervisningen.

Lärarhandledningen är uppbyggd så att man kan arbeta med antingen Kalle Anka-serier i allmänhet, och/eller med ett antal särskilt utvalda serier från hela Kalle Ankas historia. De senare återfinns samlade i ett specialalbum – Kalle Anka och hans vänner.

– Handledningen har varit till stor nytta och är samtidigt en trygghet då jag själv inte har någon vana av att arbeta med serier. Vissa uppgifter har jag använt precis som de är, och ibland har jag istället inspirerats och skapat egna uppgifter, säger Marie Herlin, lärare för klass 3B på Augustenborgsskolan.

 


Från ordkunskap till byggnation

Uppgifterna som treorna har jobbat med under våren har varit av varierande slag: från ordkunskap där eleverna skapade egna rim utifrån Ankeborgs-karaktärerna till att mer ingående bekanta sig med serietidningsformatet och exempelvis lära sig hur en serieberättelse är uppbyggd. I en av klasserna lät man sig även inspireras av staden Ankeborg och dess olika landmärken, och eleverna byggde upp en helt egen stad i papier-maché och diskuterade kluriga ord som infrastruktur och byggnatio.Lärare och pojke klipper och klistrar

– Det har varit väldigt inspirerande för mig och mina elever att få jobba med detta projekt. En stor fördel har varit att man enkelt har kunnat variera uppgifterna och växla mellan att rita, skriva och läsa. På så vis har också eleverna kunnat delta på sin nivå och alla i klassen har kunnat leverera ett eget arbete, säger Joakim Björkman, klasslärare i 3C.

Som grädde på moset fick eleverna besök av en av Nordens främsta Kalle Anka-tecknare, Arild Midthun. Under två intensiva dagar lärde sig barnen hur man skapar en tecknad serie, från idé- och manusarbete till skisser och färdiga serieteckningar. Mini-tecknar-kursen avslutades med att eleverna fick i uppgift att göra egna serier, som senare ska färdigställas i ett särskilt fanzine.

 


Positiva reaktioner

Projektet på skolan avslutades i april och som uppföljning har både Egmont och Melinda Galaczy pratat med lärare och elever kring deras erfarenheter och intryck.

– Att jobba med serier har verkligen varit en aha-upplevelse för mig. Det märks inte minst bland de lässvaga barnen att formatet, med bilder som stödjer texten, är bra för språkutvecklingen. Jag kommer definitivt att jobba vidare med serier i min undervisning, även efter att projektet har avslutats, säger Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson.

Även skolans mediepedagog Piroska Bakran har varit involverad i projektet och sett de pedagogiska vinsterna med att använda serier.

– Serier är väldigt tacksamt att jobba med i skolan. Barnen lär sig att skapa berättelser, att se vad som händer och hur man berättar en historia. Det finns många olika ingångar och formatet passar barnen på olika sätt, vilket ökar läslusten, säger Piroska.