AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här
AnnonsKalle Anka fyller 90 år - Beställ här

I Ankeborg bor hela familjen Anka. Det är en modern storstad med höghus, farbriker, banker, skolor, bibliotek och ett eget fotbollslag. Den styrs av en borgmästare som invånarna väljer.

Ankeborg har uppfunnits av Carl Barks. Efterhand som han uppfann fler och fler figurer, behövde han en plats med fasta ramar. Därför kom han på Ankeborg. Staden heter Duckburg på amerikansk engelska.

Eftersom Barks var amerikan föreställde han sig naturligtvis att Ankeborg låg i USA. I flera av hans historier kan man läsa att staden ligger i den påhittade delstaten Calisota. (Det är en sammanslagning av namnen på två riktiga delstater: Californien och Minnesota).

Man hittar flera roliga detaljer om Ankeborgs historia hos Carl Barks och i Don Rosas serie ”Här är ditt liv, Joakim”. Där som farbror Joakims pengabinge ligger idag, låg först ett gammalt fort. Själva staden grundades av nybyggaren Cornelius Knös, men den började först att växa till sig när Farbror Joakim flyttade dit 1902 och byggde sin pengabinge.

I de svenska Kalle Anka-tidningarna kan man ofta läsa att Musse Pigg bor i Ankeborg. Då skulle man kunna tro att han bor i Duckburg i de amerikanska tidningarna, men så är det faktiskt inte. Han bor nämligen i en helt annan stad som heter Mouseton. Så egentligen är det inte så konstigt att Kalle och Musse inte så ofta syns tillsammans i samma serie – de bor kanske i två olika städer.