AnnonsLär känna serietecknarna som har format Ankeborg! - Beställ här
AnnonsLär känna serietecknarna som har format Ankeborg! - Beställ här

Nu släpps nästa del i Kalle Anka – Legendariska äventyr

Under det senaste året har vi jobbat med en ny bokserie på Egmont. Undertecknad har tillsammans med Anna Bergström och Mattias Mattson tagit fram ”Kalle Anka – Legendariska äventyr”. Men den skulle lika gärna kunna gå under namnet ”Daniel Brancas samlade verk”, för det är precis vad det är.

Med på tåget är också Björn Åström som håller i textning och produktion samt Stefan Diös som ser till att alla serietexter gås igenom och putsas på. Han översätter också det material som tidigare inte funnits på svenska.

Eftersom alla vi som jobbar med bokserien vill göra de ultimata samlingsvolymerna med Branca-serier, så lägger vi givetvis ned lite extra kärlek på de här böckerna.

Alla serier presenteras kronologiskt, så att man kan följa Brancas utveckling som tecknare.

De har gåtts igenom ruta för ruta, och där redaktörer tidigare varit framme med saxen har vi nu återställt tidigare bortklippta titelrutor, sekvenser och till och med hela sidor i serier.

I bokserien kommer vi dessutom presentera samtliga framsidor som Branca tecknade. En del hamnar i anslutning till de serier de illustrerar – andra som bonusmaterial sist i böckerna. De som inte får plats i de första åtta böckerna hamnar i vår nionde och avslutande volym.

Från början var den här bokserien tänkt att bli åtta böcker, men under arbetets gång upptäckte vi att det fanns mer material än vad vi först trott. Mycket mer …

Branca hade nämligen ”spöktecknat” en hel del serier där endast Oscar Fernandez, Beatriz Bolster och Santiago Scalabroni tidigare listats som tecknare. Vi har därför gått igenom hela deras produktion och försökt identifiera de serier där Branca varit involverad. Lägg där till alla illustrationer och opublicerade framsidor etc så blir plötsligt de åtta böckerna för få.

Det innebär att volym 1 och 2 är extra tjocka och att en nionde volym har tillfogats. Allt för att få plats med det vi upptäckt.

Varje bok har ett förord med kuriosa om serierna och undertecknad har intervjuat en rad av Brancas medarbetare och vänner. Tack vare dem kommer läsarna av den här bokserien få en bild av en serieskapare som vi tidigare vetat väldigt lite om.

Men knappt har den första boken släppts innan det uppstått en rad frågor om numreringen av böckerna. Att de ges ut i icke-kronologisk ordning beror på materialtillgång. De böcker där vi måste färglägga på nytt och/eller leta fram arkivmaterial till bonussektioner, restaurera mycket, göra intervjuer etc. kommer senare. Så den som väntar på nåt gott …

Här är en lista över utgivningsordning vs bokens kronologiska placering.
OBS att utgivningsordningen eventuellt kan komma att ändras.

Kalle Anka Legendariska äventyr:

Utgivningsordning/år (Kronologisk numrering): Titel

1/2021 (Vol 4): McMallards skatt
2/2021 (Vol 3): Tidernas släktträff

3/2022 (Vol 5): Spegelns hemlighet
4/2022 (Vol 6): Oraklet i norr

5/2022 (Vol 2): På jakt efter Ra-ma-put-ras huvud
6/2022 (Vol 7): Operation Vesuvius

7/2023 (Vol 1): Skatten i havet
8/2023 (Vol 8): Frimärkliga händelser

9/2023 (Vol 9): TBD

 

/Joakim Gunnarsson

legendariska äventyr

Bokserien Kalle Anka Legendariska äventyr innehåller nio lyxiga böcker, en samling för nyblivna läsare såväl som för inbitna fans.

Beställ första boken i serien Legendariska äventyr redan idag för endast 99 kr!